Vabimo vse člane na redno letno
SKUPŠČINO
SSK ILIRIJA, 
ki bo v soboto 16. maja 2009 ob 11. uri v skakalnem centru na Mostecu.

Po končani skupščini sledi klubski dan.

 

logo_ilirija.jpg

 

 

 

Smučarski skakalni klub
I   L   I   R   I   J   A
Vodnikova 155
1000 LJUBLJANA

Na podlagi sklepa 19. redne seje Izvršilnega odbora dne 7. 4. 2009 in 16. členom Statuta smučarskega skakalnega kluba ILIRIJA, sklicujem in vabim na redno letno

SKUPŠČINO
SSK ILIRIJA, 
ki bo v soboto 16. maja 2009 ob 11. uri v skakalnem centru na Mostecu.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti
• izvolitev delovnega predsedstva
• izvolitev verifikacijske komisije
• izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 10.5. 2008
3. Poročilo predsednika o delu v sezoni 2008/2009, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora
4. Razprava po poročilih
5. Načrt dela za sezono 2009/2010
6. Podelitev nagrad in priznanj
7. Razno

Glasovalno pravico na skupščini imajo člani kluba s plačano članarino za tekočo tekmovalno sezono!

Pričakujem vašo čim večjo udeležbo!

Ljubljana, 25. aprila 2009                                                                  Ljubo Jasnič

                                                                                         predsednik SSK Ilirija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top