Na podlagi sklepa 37. redne seje Izvršilnega odbora dne 29. 3. 2011 in 16. členom Statuta smučarskega skakalnega kluba ILIRIJA, sklicujem in vabim
na redno letno SKUPŠČINO SSK ILIRIJA,
ki bo v petek 27.maja 2011 ob 17. uri
v skakalnem centru na Mostecu.
Predlagam naslednji DNEVNI RED:
 1. Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti
  • izvolitev delovnega predsedstva
  • izvolitev verifikacijske komisije
  • izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
 2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 5.6. 2010
 3. Poročilo predsednika o delu v sezoni 2010-2011, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in načrt dela za sezono 2010-2011, poročilo o izgradnji poševnega dvigala
 4. Razprava po poročilih in načrtu
 5. Podelitev nagrad in priznanj
 6. Razno
Glasovalno pravico na skupščini imajo člani kluba s plačano članarino za tekočo tekmovalno sezono!
Pričakujem vašo čim večjo udeležbo!
Ljubo Jasnič
predsednik SSK Ilirija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top