Ljubljana, 15.10.2008

Danes se je v Mostecu sestal IO kluba in obravnaval aktualne
zadeve zapisane v šestih točkah dnevnega reda. V nadaljevanju povzemamo nekatere najbolj aktualne zadeve.

 

 

 • Že na začetku, je Vesna Štemberger podala kar obsežno
  poročilo o delu Skakalne šole v SSK Ilirija. Bilo je opravljeno veliko dela.
  Skakalnice je samo v zadnjem obdobju obiskalo 250 otrok iz različnih šol;
  izdelani so bili manjši letaki in plakati, ki so jih prav tako trenerji in
  sodelavci v Skakalni šoli raznašali po šolah … Skratka zelo veliko promocije,
  veliko vabljenja – rezultat pa pod pričakovanji. Da je priliv mladih v skakalne
  klube slabši kot pred  leti se zavedajo
  tudi v SZ, zato naši sodelavci načrtujejo promocijske akcije tudi z njimi: od
  šolskih tekmovanj, predstavitvenega filma, sankališča ob skakalnic… Tako
  Štembergerjeva, kot klubski trenerji so bili za delo pohvaljeni in obenem
  zaprošeni, da naj nadaljujejo tako zagnano kot doslej.

 

 • Zelo veliko razprave je bilo zaradi organiziranosti oziroma predvidenih
  posledic, ker je direktor kluba Miha Koprivšek zaprosil za razrešitev s te
  funkcije (do konca leta). Kdo naj bi v prihodnje prevzel kakšno vlogo
  (sekretarja, gospodarja, kdo bo vodil finance…), bomo poročali, ko bo le-to
  povsem dogovorjen.

 

 • Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za izbor
  in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
  je bil na dnevnem redu predvsem zaradi informiranja o bodočem financiranju
  klubov. Dogovori potekajo tudi v zvezi s Sporazumom z Zavodom Tivoli, ki pa še
  nima končne oblike.

 

 • Pod točko razno je tekla razprava  o več zadevah:

Najprej o spletni strani (kjer sem podpisani doživel poglede
izpod čela in kritiko),  za sodelavko pa
je bila imenovana še Irena Seretinek;

Veliko besed je bilo porabljenega za pridobivanje novega
članstva, o modrih karticah, skratka o zadevah, ki naj bi povečale število
članov v klubu;

Tudi o regijskih tekmovanjih je tekla beseda, pa o seminarju za
sodnike (novembra)…

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top