MOL logotip_promocijski_barvni_mali_cmyk_2  in  FS osnovni

 

Člani kluba in prijatelji smučarskih skokov, ki v zadnjem obdobju niso pogosto prihajali v Mostec, bodo ob pogledu na bolj privlačno podobo našega skakalnega centra z novim sodniškim stolpom, prijetno presenečeni.

Slika_56

Prvi leseni sodniški stolp v Mostecu je bil zgrajen ob gradnji 35-metrske skakalnice že leta 1935. Med gradnjo skakalnega centra Mostec s skakalnicama K-35 m in K-55 v letih 1971 in 1972 je bil zgrajen tudi pomožni sodniški stolp, ki je služil vodstvu tekmovanja in računski pisarni, leseni stolp pa so uporabljali ocenjevalni sodniki. Ker je ob prenovi skakalnega centra leta 1983 zmanjkalo denarja za nov sodniški stolp, se je zgradil začasen objekt iz fasadnih cevi in plohov, ki pa je služil svojemu namenu več kot 30 let …

Zadnjih 10 let si je vodstvo kluba prizadevalo, da bi postavilo nov sodniški stolp v skladu s pravili, saj nam je sicer grozil odvzem homologacije obeh naprav. Nov sodniški stolp je zgrajen na armirano betonskih pasovnih temeljih in temeljnih nastavkih, prek katerih položena armirana betonska plošča. Nosilni skelet stolpa je izdelan iz jeklenih vertikalnih in horizontalnih profilov, na katere je nameščena lesena pod konstrukcija z izolirano leseno fasado. Notranjost je obložena z lesenimi ploščami OSB. Streha je krita s pločevino, ki je sponzorski prispevek podjetja Rukki. Letos bo treba namestiti še okna, napeljati elektriko ter nabaviti sistem za vnos sodniških ocen in dolžin skokov (Alge Timing).

V pritličju stolpa sta vhoda v sodniški del in priročno skladišče, celotna zgornja etaža pa je namenjena vodstvu tekmovanja in ocenjevalnim sodnikom. Dimenzije stolpa so v pritlični etaži 2,40 m x 7,21 m, v etaži pa 3,66 m x 7,21 m. Višina stolpa znaša od 6,65 m do 7,00 m.

Projektno dokumentacijo je donatorsko prispevalo podjetje Besting inženiring d.o.o., Ljubljana, s prokuristom Zvonimirjem Borštnarjem na čelu, ki je bil tudi idejni oče postavitve stolpa. Arhitekturni načrti so delo univ.dipl.inž.arh. Neže Sršen Oman, načrt gradbenih konstrukcij pa je izdelal univ. dipl.inž.grad. Iztok Nastran.

Da pa ves trud ne bi bil zaman, je bilo treba pridobiti še zadostno vsoto denarja. Pri tej  nalogi se je še zlasti izkazal Zlatko Suzič, ki je skupaj z Javnim zavodom Šport Ljubljana za MOL pripravil dokumentacijo DIIP in kandidaturo za pridobivanje sredstev na Fundaciji za šport, pri čemer sta mu je bila v veliko oporo predsednik kluba Ljubo Jasnič in članica Nuša Tome Babnik.

Investitorja MOL je kot naročnik zastopal Javni zavod Šport Ljubljana, ki je izvedel tudi razpis del in dela oddal izvajalcu Lesnini inženiring d.d., Ljubljana. Lesnina je s svojimi podizvajalci (Evroplus d.o.o. ,Vrhnika, za gradbena dela, Japi inženiring d.o.o., Trebnje, za ključavničarska dela, Franc Kraševec s.p., Šmartno pri Litiji, za kleparska in krovska dela) projekt realizirala med 15. novembrom 2013 in 15. januarjem 2014. Zaradi pravočasne izvedbe bo sodniški stolp lahko služil namenu že v sezoni 2013/14. Gradbeni nadzor za naročnika je kot nadzornik izvedel Kainvest d.o.o., Ljubljana, z odgovornim nadzornikom Francem Kamnarjem.

Nikakor ne gre prezreti niti drugih donatorjev. Gracen d.o.o., Ljubljana, Zag d.d., Ljubljana, Inštitut za metalne konstrukcije d.d. in Lero Lešnjak d.o.o., Šentjernej, ki so z brezplačno izdelavo atestne dokumentacije omogočili uspešen zaključek del. Posebna zahvala gre podjetju  Dvig d.o.o. Vrhnika, ki je s svojim dvigalom izvedel dvig in prenos jeklene konstrukcije stolpa na predvideno lokacijo. Vrednost opravljenih del znaša 40.000 €.

Predstavljene fotografije prikazujejo dela pri obnovi zaletišča skakalnice HS-62 in delovne akcije na drugih skakalnicah v Mostecu.                                                                                                                

Za klubsko spletno stran zapisal in fotografiral Zvonimir Borštnar.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Scroll to top